سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده فاطمه حیدرنژاد – کارشناس ارشد خاکشناسی- رشت
حسین بشارتی – استادیار خاکشناسی کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

گوگرد عنصری، پس از اکسایش در خاک می‌تواند علاوه برنقش تغذیه‌ای مستقیم، بدلیل تولید اسیدسولفوریک، باعث کاهشpH خاک گردد و بطور غیرمستقیم برافزایش جذب فسفر و دیگر عناصر غذایی کم مصرف مؤثر واقع شود. در این تحقیق به منظور بررسی اثر اکسیداسیون گوگرد بر برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات خاک و آّب کرج انجام گردید. تعدادی نمونه خاک زراعی از مناطق مختلف استان مازندران از عمق ۰ تا ۳۰ سانتی متری برداشته شد و برخی خصوصیات شیمیایی آنها اندازه گیری گردید. همچنین پتانسیل اکسایش گوگرد در نمونه های جمع آوری شده در قالب طرح کاملاً تصادفی تعیین گردید. نتایج نشان داد مقدار سولفات در تیمار های بدون گوگرد بین حداقل ۴۱ میلی گرم در کیلوگرم در خاک شماره ۳ تا حداکثر ۳۰۱ میلی گرم در کیلوگرم در خاک شماره ۹ متغیر بود. درحالیکه در تیمارهای ۵/۰ درصد گوگرد مقدار سولفات بین حداقل ۲۹۱ میلی گرم در کیلوگرم در خاک شماره ۵ تا حداکثر ۱۰۶۵ میلی گرم در کیلوگرم در خاک شماره ۱۸نوسان داشت.