سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین بشارتی – استادیار خاکشناسی- کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
سیده فاطمه حیدرنژاد – کارشناس ارشد خاکشناسی رشت

چکیده:

در این بررسی به منظور بررسی اثر اکسیداسیون گوگرد بر برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات خاک و آّب کرج انجام گردید. ۵۰ نمونه خاک از مناطق مختلف استان کرمان از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شد. در نمونه‌ها جمعیت باکتری‌های تیوباسیلوس و کل میکروارگانیسم‌های اکسیدکننده گوگرد و برخی خواص شیمیایی خاک شامل: EC، PH، غلظت عناصر غذایی فسفر، آهن، روی، گوگرد(به صورت یون سولفات) تعیین و آزمایش تعیین پتانسیل اکسایش گوگرد در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. گیاهی در گلدان ها کشت نگردید و مرتب در حد ظرفیت زراعی آبیاری گردیدند. نتایج نشان داد که در تعدادی از نمونه ها اکسایش گوگرد انجام گرفته و ضمن کاهش pH، غلظت قابل جذب گوگرد(به صورت یون سولفات) در نمونه ها افزایش یافته است. بررسی جمعیت باکتری ها نشان داد که فقط نمونه های خاک مربوط به منطقه جلفا دارای باکتری هستند و در بقیه نمونه ها جمعیت باکتری های تیوباسیلوس صفر است