سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کرامت اله راسخ – استان فارس، شهرستان جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
شهره گلخنی – استان فارس، شهرستان فسا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چکیده:

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حل های جدید و متفاوتی راطلب می کند. ترکیب جمعیت جهان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور به منبع سهل الوصول دیگری به غیر از نفت بیاندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، اختراع و نوآوری چیز دیگری نمی تواند باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش و اهمیت کارآفرینی در جوامع در حال توسعه در راستای اشتغال آن جامعه می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش، دانشجویان شرکت کننده در کلاس های آموزش کارآفرینی، کسب وکار و تجارت می باشد. در این پژوهش سعی شده است که نقش دوره های آموزش کارآفرینی و اثر بخشی آن مورد بررسی قرار گیرد. آزمون های آماری مورد استفاده عبارتند از: تحلیل واریانس، رگرسیون و آماره های توصیفی مناسب که توسط نرم افزار آماری spss انجام شده است.