سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر علیمردانی – دانشجوی دکترای صنایع اقتصادی آذربایجان
محمود درویش صفت – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کار آموزان چالوس
هدایت کیالاشکی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

کارآفرینی فرایند بلند مدت آموزشی و پرورشی است که مستلزم برنامه ریزی در نظام آموزشی کشور به ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. از کارآفرینی بعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی یاد می شود. زیرا می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود. کارآفرینی، خلاقیت، و کسب و کارهای ریسکی، بعنوان سوخت موتور اقتصاد مدرن د رنظر گرفته شده اند. کارآفرینان در راس کسب و کارها قرار گرفته، در جستجوی فرصتها بوده و خلاقیت نیز ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می شود. به همین منظور ما در این پژوهش در تلاشیم تا میزان انگیزه، خلاقیت و ظرفیت کارآفرینی را در بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی چالوس به عنوان افراد نمونه مورد سنجش و بررسی قرار دهیم و در یابیم که آیا رابطه معناداری بین این دو عامل و ظرفیت کارآفرینی در این نمونه آماری وجود دارد. که تعداد ۱۱۳ پرسش نامه در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی همچون نرم افزار، حسابداری، فناوری اطلاعات و …. توزیع و داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده در این مقاله ارائه شده است.