سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راشین ارسطو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز
فروزان فرخیان – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

پلاستیک ها یکی ازاجزای اصلی پسماندشهری منسوب شده و دربین اجزای پسمانددر ردیف دومین و سومین اجزای پسماند شهری طبقه بندی می شود دفع غیربهداشتی پلاستیک ها علاوه بر آلودگی محیط زیست سلامت و بهداشت عمومی را به مخاطره می اندازد بازیافت و استفاده مجدد از انواع پلاستیک ها م یتواند علاوه بر صرفه اقتصادی مشکلات بهداشتی و زیست محیطی مدیریت پسماند را کاهش دهد تحقیق حاضر درمورد میازن و درصد ۷ نوع پلاستیک شامل OtherPSPPLDPEPVCHDPEPETE درایستگاه انتقال حمل مناطق ۸ گانه کلانشهر اهواز می باشد و مدیریت صحیح این نوع پسماند با همکاری سازمان بازیافت مورد بررسی قرارگرفته است نمونه برداری در طی شش ماه در دو فصل گرم و سرد انجام گرفته است و روش نمونه گیری بصورت تکنیک ۱/۴ انجام و نمونه ها آنالیز فیزیکی شدندو میزان پلاستیک و درصد و انواع آنها نسبت به انواع دیگر پسماند شهری اهواز تعیین مقدرا گردید نتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان داد که پلاستیک ها ۶/۳۸ درصد از کل پسماند شهر اهواز ا تشکیل میدهند که از بین انواع پلاستیک HDPE با ۱/۱۹ درصد بیشترین میزان را تشکیل میداد که ۱۸/۱ درصد کل پلاستیک ها را شامل می شود و نیز نتایج نشان داد که PETE پلاستیک کد ۱ قابل بازیافت ترین نوع پلاستیک است و کاربرد آن بعنوان بطری آب نوشابه و بسته بندی آرد و کیک می باشد.