سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

اکبر سلیمان نژاد – استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه
ناصر موسی زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

از جمله راه حل هایی که در دو سه دهه اخیر، اکثر کشورها برای عبور از رکودهای متوالی اقتصادی به آن توجه کرده اند، توسعه کارآفرینی می باشد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه سعی در گنجانیدن آموزش کارآفرینی به عنوان یک موضوع درسی در برنامه های آموزشی خود دارند، از طرفی دیگر بررسی محتوای کتاب درسی از جمله کتابهای حرفه و فن دوره راهنمایی به دلایل زیر دارای ارزش و اهمیت است:تمام دانش آموزان دوره راهنمایی این کتابها را به عنوان یک واحد درسی می گذرانند. معلمین دوره راهنمایی نیز محتوای این کتابها را منبع اصلی کار خود قرار داده و آموزش خویش را محدود به اطلاعات فراهم شده در این کتابها می نمایند. کتابها نیز معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارتقای دانش آموز به کلاس بالاتر قرار دارد.بنابراین ارزشیابی محتوای کتابهای درسی از اعمیت ویژه و بالایی برخوردار است بخصوص در آموزش و پرورش های متمرکز که کشور ما نیز جزو این گروه می باشد، اصلاح کتب، ما را در داشتن محتواهایی جامع و مناسب با توجه به پیشرفت علوم کمک می کند. این پژوهش با هدف بررسی میزان انعکاس کارآفرینی در کتابهای حرفه و فن سالهای اول، دوم و سوم راهنمایی صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع تحلیل محتواست. ۸ سوال پژوهشی در این راستا تدوین شد