سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

صابر کتابچی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز – کارشناس واگن راه آه
هادی فرجی – فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – واحد خرثقیلها
احمد ابوطالبی – فارغ التحصیل کارشناسی برق دانشگاه سمنان ،- کارشناس مسئول واحد ارزیابی

چکیده:

با توجه به اهمیت انباقات مختلق دو قطعه در صنعت ریلی و کاربردهای مختلف در صنایع گوناگون و نقش حیاتی آن در ایمنی قطعات ، افزایش مر آنهاذبا کنترل کیفی دقیق و مستمر در تمام مراحل فرآیند ساخت و تعمیرات ضروری می باشد. در پدیده جدا شدن و گرکت نسبی دو قطعه که تت عملیات مکانیکی و حرارتی (shrink fit) بر روی هم مونتاژ شده اند به دلیل سایش و نورد موضعی ، تلورانس بین دو قطعه (چرخهای بانداژی ، رولبرینگ بر روی محور و دنده فلایول) از دست رفته و موجب لقی می شود . این فرآیند بر اساس اصول علمی و فنی قابل تشخیص و اجرا میباشد که در عمل و با استفاده از ساخت نمونه های آزمایشی و انجام تست اکوستیک و تست انالیزمودال بر روی چرخهای بانداژی و نمونه های ساخته شده و بر اساس مشخصه های کنترلی قابل بررسی می باشد و قابلیت تست اکوستیم و تست آنالیز مودال و جهات تشخیص میزان انطباق مشخص میگردد. بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده در استاندارها ا بین مشخصه های کیقی یررسی انطباق قطعات موثز و از بین رفتن تلرلنس تنها تعداد اندازه گیری شده و کنترل سایز مشخصه ها بدلیل فقدان ابزار اندازه گیری امکان پذیر نبوده ایت. بازرسی و تست اکوستیم وتست آنالیز مودال برای ررسی کیفیت اتصال بین دوسطح فلزی با فصل مشترک دوفلز مناسب است. پس ارزیابی حالت انطباق سالم و قابل اطمینان دو قطعه که به هم fit می شوند جهت تحمل تنشها و نیروهای وارده موثر می باشد. در این مقاله روش مقایسه میزان انطباق نمونه های مختلف امکان پذیر خواهد بود انطباق چرخهای انداژی و نمونه های ساخته شده با شکل گیری های و پرسهای (تلرانسهای) مختلف را می توان ار نتیج تستها برآورد و محاسبه کرد. در این مقاله اصول علمی و تحلیل بررسی و نتایج انطباق دو قطعه با استفاده از تستها مشخص می گردد. تست اموسنیک و تست آنالیزمودال برخلاف تست التراسونیک و تست مقاومت الکریکی چرخهای بانداژی (کلیات در مقالهدیگر) در بررسی میزان انطباق بانداژ بر روی هسته دارای نتیجه بودهو قابلیت استفاده دارد. در هین راستا در این مقاله اقدام به بررسی نحوه تشخیص انطباق مختلف دو قطعه د انطباق چرخهای بانداژی با استفاده از تست اکوستیک و تست آمالیز مودال و ارائه راهکار و دستورالعمل جهت برطرف نمودن آن که می تواند موجب وارد آمدن خسارت به سازه های مختلف گردد پرداخته ایم که با هدف ارتقای کمی و کیفی شاخصهای کنترل کیفیت قطهات که در تماس با هم هستند می باشد.