سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مستوره قلی پور – دانشجوی ارشد برنامه ریزی دانشگاه هنر تهران

چکیده:

تغییر و تحول نیازمندیهای زندگی شهری با دگرگون شدن ساختار شهرها و به تبع آن شکل گیری معابر جدید ودگرگون شدن نقش معابر موجود، پیوند خورده است. مقاله ی پیش رو برآن است تا پس از بررسی ویژگی ها و شاخص های گوناگون گونه های پرشمار معابر شهری، به بررسی میزان تطابق این شاخص ها با شرایط کنونی و عملکرد جاری آن ها بپردازد. نوشتار حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی و کاربردی بوده و بر روش تحقیق توصیفی مبتنی است. نمونه ی مطالعاتی مورد نظر در بحث حاضر، محور هفت تیر- دانشجو واقع در کلانشهر مشهد خواهد بود. براستی این محور که توسط شریان اصلی وکیل آباد به دو بخش مجزا تقسیم شده است، دو نقش کاملاً متفاوت را ایفا می کند. در این میان، می توان ترافیک سنگین وسایل نقلیه را در بلوار دانشجو، برگرفته از عملکرد نسبتاً متناقض آن نسبت به نقش تعیین شده برای آن دانست. این در حالی است که بلوار هفت تیر به نقش تعیین شده برای آن نزدیک است. این محور تنها نمونه ی کوچکی از محورهای پرشمار شهری است که به علت ناهمخوانی نقش درنظرگرفته شده برای آن ها با عملکردشان، با مشکل ترافیک سنگین وسایل نقلیه و ناکارآمدی آشکارا روبرو هستند