سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی وطن پرست – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر
حمیده رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اس

چکیده:

شهر بجنورد با جمعیت معادل ۱۸۲۷۵۱ نفر، روزانه تولیدکننده ۱۴۰ تن زباله است که این حجم، در تنها محل دفع زباله در ارتفاعات باباموسی به شکلی غیراصولی، دفن می گردد. دراین مطالعه، به منظور بررسی میزان انطباق مکان دفن پسماندهای شهری بجنورد با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران، معیارهای اجتماعی و فنی، هیدرولوژی، توپوگرافی و زمین شناسی، اقلیم و نیز فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، درنظرگرفته شده اند. محل دفن کنونی، علی رغم تطابق با برخی از ضوابط قانونی، بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین گردیده و به بهره برداری رسیده است. نتایج این بررسی، حاکی از موقعیت نامناسب مکان زباله گاه، با لحاظ مجموع شرایط و فاکتورهای موردمطالعه است که آثار سوء و زیانبار بهداشتی و زیست محیطی آن، در حال حاضر نیز قابل مشاهده می باشد. ضمن اینکه دفن نیز به روشی کاملا غیرعلمی انجام شده و فقدان مدیریت مناسب و کارآمد در بخش پسماند، به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به عدم وجود برنامه ای کارآمد جهت بهسازی و کاهش مخاطرات پیش رو در مکان فعلی، پیش بینی می شود در آینده نزدیک، آثار سوء زیست محیطی این مکان، نمایان تر گردد