سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز جعفری فشارکی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

درصنعت فولاد یکی ازپرمصرف ترین میزان مصرف انرژی شناخته شده است که مربوط به بخش کوره های ذوب است که منجر به آلودگیهای زیست محیطی می گردد هدف از این تحقیق انتخابسیستم غبارگیر مناسب با رویکرد اکولوژی صنعتی و سازگار با محیط زیست یم باشد لذا دراین تحقیق ابتدا کوره ذوب الکتریکی یکتنی مربوط به صنعت فولاد درنظر گرفته شد و براساس روش محاسباتی و معادلات حاکم میزان هزینه و مصرف انرژی و خسارت های زیست محیطی که ازشاخصهای پایداری محیط زیستی است را درغبارگیرهای کیسه ای و الکترواستاتیکی انجام دادیم نتایجی که به دست آمد گویای این مطلب است که درمجموع کل هزینه های انرژی و خسارات زیست محیطی درغبارگیرکیسه ای تقریبا درحدود چهاربرابر هزینه های غبارگیر الکترواستاتیکی می باشد با این توصیف میتوان نتیجه گرفت که استفاده ازغبارگیرهای الکترواستاتیکی به لحاظ سازگاری با محیط زیست معقولانه است