سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدصادق سخاوت جو – دکتری مهندسی محیط زیست،مدیر گروه مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات
آرزو زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست_آلودگی هوا،واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ترکیبات آزبست یکی از خطرناک ترین آلاینده های هوا هستند که موجب بروز بیماری های بد خیم ریوی و سرطان می شوند.طی دهه های اخیر به دلیل اثر گذاری آزبست بر سلامت افراد ،کاربرد آن در کشور های مختلف به ویژه پیشرفته محدود شده است. اما هنوز در برخی فرایند ها نظیر لوله سازی و صفحات بتنی در کشور های در حال توسعه کاربرد فراوانی دارد.هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت مواجهه شغلی این آلاینده در کارخانه لوله و صفحه سازی فارسیت است.بدین منظور مقادیر آزبست در محیط بسته کارخانه به منظور بررسی میزان مواجهه شغلی پرسنل و اثرات آزبست بر عملکرد ریوی پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفته است. تعداد ۴ نمونه برای مواجهه و تماس مستقیم ، ۲ نمونه برای مواجهه کارگران کمتر در معرض و یک نمونه برای مواجهه پرسنل اداری در نظر گرفته شد.تعداد ۵۶ پرسش نامه شغلی در بین کارگران توزیع گردید و در نهایت به منظور بررسی عملکرد ریوی پرسنل ، ۴۲ نمونه اسپیرومتری ریوی انجام شد.نمونه برداری از الیاف آزبست بر اساس NIOSH 7400 انجام شد و آنالیز نمونه ها با استفاده از SEM– EDXA صورت پذیرفت.بر این اساس میانگین غلظت آزبست برای نمونه های فردی fiber/cc 2.4×۱۰ -۵ تا ۰٫۱۷ بوده است. نتایج اسپیرومتریدرگروههای در معرض وشاهد نشان میدهد که ۷۴ درصد دارای وضعیت عملکرد ریوی مطلوب(نرمال) و ۲۸ درصد پرسنل دارای عملکردریوی نامطلوب بوده اند. در تست تنفسی بعمل آمده اختلال ظرفیت تنفسی در کارگران به فرم الگوی تحدیدی ۱ شامل شدید( ۲ ٪ ) ، متوسط( ۱۲ ٪) وخفیف ( ۱۴ ٪) وجود داشت.ارتباط بین سابقه کار و اختلال در عملکرد ریوی پرسنل و اثر گذاری آزبست در آنها به ویژه برای کارگران با سابقه بیش از ۱۰ سال بر اساس نتایج این تحقیق اثبات شده است