سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرودی – کارشناسی ارشد شیمی وزارت نیرو – سازمان انرژیهای نو ایران – دفتر هیدروژن
مصطفی حسنی – کارشناسی مهندسی مکانیک
بهرنگ انصاردزفولی – کارشناسی ارشد شیمی

چکیده:

کاهش نفت بعنوان یک کالای مهم و راهبردی و افزایش انتشار آلایندههای زیست محیطی از سوی دیگر، همه نگاهها را متوجه گازطبیعی نموده است که از سایر حامل های انرژی پیشی گرفته و تقاضای آن با رشد سریع در حال افزایش است . مزای ای نسبی گاز طبیعی توجه مصرف کنندگان عمده انرژی را به خود معطوف داشته و موجب افزایش روزافزون سهم آن در سبد انرژی شده است. با توجه به حجم منابع گاز طبیعی در دنیا و وجود زیرساخت توزیع آن و همچنین بازده مناسب مبدل گاز طبیعی و خطرات آن به لحاظ ایمنی، گاز طبیعی بعنوان مهمترین منبع سوخت اولیه برای کاربردهای نیروگاهی و حمل و نقل مطرح شده است . تولید هیدروژن از گاز طبیعی یکی از سیاست گذاری های موجود برای معرفی هیدروژن به بخ شهای انتقال و نیروگاهها م یباشد که این کارتوسط کاهش هزینه فرایند تولید هیدروژن بر اساس تولید هیدروژن از سوختهای فسیلی قابل انجام است . این مطالعه به بررسی انتشارCO2 در احتراق مستقیم گاز طبیعی در نیروگاههای متداول و مبدل گاز طبیعی با فرآیند تبدیل گاز توسط بخارSMR)پرداخته است که این میزان تقریباً یکسان است لذا ورود به اقتصاد هیدروژنی ممکن است هیچ گونه سودی در کاهش میزان انتشارCO2نداشته باشد مگر اینکه بتوانCO2 را کاملاً جمع آوری و ذخیره سازی نمود.