سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمودرضا اثنی عشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

سارکوسیستوزیس یکی از بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام است و بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد این انگل دو میزبانه اجباری بوده و در میزبان واسط که عمدتا نشخوارکنندگان و علفخواران می باشند موجب بیماری می شود هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع به سارکوسیست در گاوهای کشتار شده در استان مازندران در سالهای ۸۶و۸۷ به منظور دستیابی به میزان الودگی وخساراتناشی از ضبط لاشه ها و کاهش تولید فراورده های دامی بوده است در این بررسی که به مدت دو سال و بصورت مقطعی و توصیفی در کشتارگاههای استان مازندران انجام شد گاوها از نظر الودگی به سارکوسیستم به طور ماکروسکوپی مورد معاینه قرارگرفتند و داده های بدست امده پس از جمع اوری با ازمون فرض نسبت موفقیت در نرم افزار اماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت از ۶۱۹۰۱ گاو کشتار شده در سال ۸۶ ، ۱۶ مورد ۰/۰۲۵% و از ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۸۷ ، ۱۰ مورد ۰/۰۱۱ درصد مبتلا به سارکوسیست بودند.