سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا عنایتی – دانشجوی سال پنجم دامپزشکی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد ا
مریم قنبری – دانشجوی سال پنجم دامپزشکی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد ا
علیرضا مختاری – کارشناس ازمایشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهزاد اقازاده مشگی – استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه

چکیده:

اب علاون بر انکه مهمترین منابع حیاتدر کره زمین به شمار می رود در زندگیانسان نیز نقش تعیین کننده و اساسی دارد الودگی آب به انواع عوامل بیماری زا به ویژه باکتریها و ویروسها را میت وان یکی از طرق اصلی انتقال بیماریها و شیوع بیماریهای عفونی وگوارشی در یک جمعیت دانست اب معدنی باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا باش د میزان الودگی آب به میکروب را می توان به روشهای ازمایشگاهی معین کرد د راب معدنی ترکیباتی مانند نمکهای ید و ترکیبات ارسنیک و ترکیبات گوگرد دار و مواد رادیو اکتیو و نظیر آنها وجود دارد که در اب معمولی نیست از انجایی که ترکیبات قشر زمین در نقاط مختلف متفاوت می باشد مسلم است که ترکیبات ابهای معدنی هم فرق می کند.