سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور اسماعیل پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
زرینا شوکور – دانشگاه ملی مالزی دانشکده تکنولوژی و علوم اطلاعات، دپارتمان علوم کا
وحیده نادری فر – دانشگاه ملی مالزی دانشکده تکنولوژی و علوم اطلاعات، دپارتمان علوم کا

چکیده:

با گسترش فناوریهای ارتباطی و توسعه امکانات تکنولوژیکی در عرصه ارتباط تمام سازمان ها خود را به سمت مکانیزه کردن سوق می دهند تا از این طریق برسرعت و دقت انجام کارها افزوده و احتمال خطا توسط نیروی انسانی را کاهش دهند. یکی ازا ین تلاشها که در دهه اخیر انجام شده است ایجاد مدرسه هوشمند smart-schooling یا مدرسه الکترونیکی E-schooling است این سیتسم اگربه درستی راه اندازی گردد می تواند کمک شایانی به سیستم آموزش کشور کرده و باعث افزایش توان علمی و برگست افراد ترک تحصیل کرده به سیستم مدرسه می گردد البته باید اشاره کرد که این طرح باید کاملا با برنامه ریزی دقیق پیش رود تا بتواند کارایی مناسبی با توجه به سطح آموزش، فرهنگ برخوردار ی از امکانات و باوردهای مردم داشته باشد بنابراین دراین مقاله به بررسی افت تحصیلی دانش اموزان در هنگام تبدیل شده به مدرسه از حالت سنتی به هوشمند پرداخته می شود و ملاحظه خواهد شد که به دلایل فرهنگی برخورداری از حداقل امکانات و باورهای مردم افت تحصیلی در هنگام تبدیل سیستم پیش خواهد امد و این کار می تواند اغازی برای بررسی بیشتر موضوع باشد دراین مقاله از روش الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی استفاده شده است ودراین کار سعی بربررسی میزان افت و پیشرفت تحصیلی در مناطق کم برخوردار می باشد.