سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سحر صادقی اشرافی – دانشجوی ترم آخر محیط زیست

چکیده:

زادآوری از ارکان مهم در جهت رسیدن به توسعه پایدار در جنگل بوده و استقرار زادآوری برای بقا و پایداری جنگل ضروری و حیاتی است. بدون شک تعیین میزان زادآوری استقرار یافته در کف جنگل منجر به اجرای برنامه ریزی های موثر در جنگلداری می گردد. هدف از این بررسی تعیین میزان استقرار نهال در جنگل آمیخته می باشد بدین منظور تعداد ۴۴ قطعه نمونه دایره ای شکل با شعاع۱۰ متر در جنگل پیاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که حضور ضایعات چوبی درشت موجب افزایش تراکم و استقرار نهال ها در کف جنگل می گردند.