سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرشته قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
جعفر یعقوبی – عضو هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل افزایش تعداد دانشگاه ها و عرضه فراوان دانش آموختگان بخش دولتی برای استخدام این افراد برای کمبود و محدودیت هایی روبرو شده است بین دارندگان مدارک کارشناسی بیکار بالاترین درصد بیکاری برای دانش آموختگان کشاورزی برآورد شده است امکان جذب در بخشهایدولتی بسیار محدود شده و رفته رفته براین محدودیت افزوده می شود ولی در مقابل فرصتهای خوب و فزاینده ای در بخش خصوصی قابل جستجو می باشد این مطالعه با هدف بررسی میزان استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی انجام گرفته است برای این منظور حدود ۵۰ پرسشنامه در نظر گرفته شد و از آنجایی که جامعه این تحقیق کارشناسان جهاد کشاورزی استان زنجان و فارغ التحصیلان کشاورزی این استان بودند ۲۵ پرسشنامه در سطح کارشناسان و ۲۵ پرسشنامه در سطح فارغ التحصیلان پخش شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. در پایان نیز راهکارهایی برای بهبود استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی ارایه شده است.