سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور ترکیان تبار – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

ادعا کرد از میزان استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از کتابخانه دیجیتالی این دانشگاه به روش توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل وظایفی است که علمی آن دسته از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که امکان بهره‌برداری از خدمات کتابخانه‌ای دیجیتالی را دارا بوده‌اند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد استقبال از عینیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات کتابخانه‌ای دیجیتالی در حد مطلوبی بود که گروه آموزشی علوم پایه به مراتب بیش از جای گرفت گروه‌های آموزشی از خدمات این کتابخانه استفاده می‌کنند با رتبه استاد یاری و دانش سیاسی بیش از سایر منطقه‌های علمی منابع موجود در کتابخانه دیجیتالی را مورد استفاده قرار می‌دهند .نتایج این تحقیق همچنین بیانگر آن است که کاربران بیشتر در محل کار خود از خدمات کتابخانه دیجیتالی بهره می‌گیرد و در صفات به میزان سه و هشت ساعت در هفته توسط کاربران بیشتر تقابلی را به خود اختصاص داده است.