سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد رحیم اف – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
الهه حسینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فهیمه عامری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

فناوری اطلاعات مهم ترین عامل افزایش بهره وری و کاهش هزینه است و اثرات مطلوب آن در صنعت گردشگری غیر قابل اغماض است. در این مقاله میزان استفاده از خدمات گردشگری الکترونیک در بین قشر دانشگاهی بررسی شده است. داده ها از طریق جمع آوری پرسشنامه هایی که بین کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود توزیع شده بود، بدست آمد. علی رغم اینکه اکثر پاسخ دهندگان با فناوری اطلاعات آشنایی داشتند، اما نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که فرهنگ استفاده از خدمات گردشگری الکترونیک به سرحد مطلوب نرسیده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی این صنعت می توان به عدم آگاهی کافی، عدم فرهنگ سازی مناسب و کمبود تبلیغات در این زمینه اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه شده است.