سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدفرید علامه – کارشناس ارشد روانشناسی
مرضیه مشتاقی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

وجود استرس درمیان پرستاران مشکلی همه گیر است استرس منجر به مشکلات مربوط به سلامت مانند اختلالات روان تنی شده و همچنین موجب کاهش بهره وری و کارایی پرستاران می شود پرداختن به علل و حوزه استرس درواحد مراقبتهای سلامتی برای داشتن درمانی موفق لازم و ضروری به نظر می رسد تصدیق وجود استرس شغلی درمحیط بیمارستان شناسایی منبع اصلی استرس و یافتن شیوع بیماری روان تنی مرتبط با استرس درمطالعه حاضر ازپرسشنامه ای مرتبط با عوامل ایجاد کننده استرس بنام مقیاس استرس پرستاران گری تافت ۱۹۸۱ و فهرستی ازناراحتی بیماری روان تنی استفاده شد ۱۰۶ پرستا پرسشنامه را جواب دادند عوامل مرتبط با استرس شامل چهارفاکتور هستند استرس مربوط به کار اثرمتقابل کار رضایت شغلی و استرسهای مربوط به خانه هرچه عوامل مربوط به استرس بیشتر میشدند شدت استرس هم افزایش می یافت نمره کل برابر با ۵۰بود که درطیفی بصورت کم متوسط شدید و فرسودگی شغلی تقسیم می شود. استرس متوسط دربیشترپرستاران دیده شد و شیوع بیماری روان تنی با میزان استرس افزایش می یابد.