سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – کارشناس ارشد زلزله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی بنازاده – دکتری سازه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازدومدل مختلف تقاضاهای لرزه ای که ازاجزای مهم در طراحی براساس عملکرد می باشد برای قابهای خمشی فولادی با تعداد طبقات مختلف تخمین زده شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصل نشان میدهد در قابهای کوتاه مرتبه که تا پیش از رسیدن به نقطه فروریزش رفتار یخطی دارند میزان تقاضای تخمین زده شده مستقل از مدل است اما در قابهای بلندمرتبه و شکل پذیر که رفتاری غیرخطی دارند میزان تقاضای لرزه ای تابعی از مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای محسوب می گردد. این مساله نشانگر اهمیت انتخاب یک مدل مناسب جهت تخمین تقاضای لرزه ای می باشد.