سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آ
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتع داری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنج

چکیده:

میکرو ارگانیسم ها برای سوخت و ساز و انجام فرآیندهای حیاتی خود از منابع آلی و معدنی موجود در محیط تغذیه می کنند. این ارگانیسم ها طی فرآینهای متفاوت، هنگامی که در معرض یون های فلزی قرار می گیرند، آن ها را در درون یا بر روی دیواره سلولی خود انباشته می کنند. این انباشتگی اغلب منجر به تولید ذراتی است که در اندازه های نانو ذرات دسته بندی می شوند. دستیابی به نانو مواد قدم ابتدایی در توسعه فناوری نانو است. توسعه روش های سنتز نانو مواد برای تولید موادی با ترکیب و اندازه معین و توزیع مناسب اندازه دانه، از محورهای مورد بحث در پژوهش های سالیان اخیر محسوب می شود. در این میان روش های مبتنی بر فناوری زیستی به دلیل تمیز بودن بسیار زیاد و سازگاری بسیار بالا در محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار است. میکرو‌ارگانیسمهایی نظیر ویروسها، باکتری و قارچها، خواصی منحصر به فرد داشته و ساختارهای جالبی دارند و می توانند به سرعت و با هزینه کم تولید شوند. این خصوصیات آنها را به عنوان اهداف جالبی برای ساخت مواد جلوه می‌دهد. این مقاله سعی در بررسی اجمالی این روش ها دارد