سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیماسادات ضیاجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهش
سیدحسین هاشمی –

چکیده:

هدف از نصب تابلوهای کیفیت هوا آگاهی رسانی به عموم مردم در رابطه با وضعیت آلاینده های شاخص هوا می باشد،که متاسفانه بسیاری از افراد به این مسئله توجهی ندارند و از این تابلوها که با هزینه بسیار زیادی در سطح شهر نصب شده اند، بهره نمی برند. هدف این مقاله بررسی میزان اثر بخشی تابلوها در آگاهی رسانی به مردم می باشد که به صورت مطالعه موردی در سطح شهر تهران انجام شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه مصاحبه حضوری و استفاده از پرسشنامه می باشد. در مجموع ۱۰۰ پرسشنامه در ۴ منطقه شهر تهران که در محدوده ای که تابلوهای کیفیت هوا نصب شده اند، تکمیل و داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده اغلب افراد مورد پرسش معتقدند که نصب نمایشگرهای دیجیتال می تواند روش مناسبی برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت هوا باشد، اما میزان رضایت مندی اکثریت آن ها در حال حاضر از این روش، به دلیل عدم آگاهی رسانی در مورد مفاهیم ارائه شده، در حد کم و متوسط است. این مسئله نشان دهنده اثر بخشی پایین نمایشگرهای دیجیتال آلودگی هوا در آگاهی رسانی به مردم می باشد