سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن بشیری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
مجید یاری – شرکت توزیع نیروی برق ایلام

چکیده:

تاکنون بصورت تجربی درخصوص اهمیت و میزان تاثیر گذاری بخشهای مختلف شبکه توزیع برخاموشی و تاثیر گذاری عوامل اصلی همچون طراحی شبکه نحوه نگهداری و تعمیرات و بهره برداری ازشبکه توزیع کیفیت تجهیزات مختلف اظهارنظر و دسته بندی های صورت گرفته است اما درکل این اظهارنظرها ودسته بندی ها براساس یک معیارعلمی و فنی نبوده است دراین مقاله با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فرایندها AHP و مقایسه زوجی بین معیارها و بخشهای مختلف شبکه فشارمتوسط فشارضعیف پستهای توزیع لازم اندازه گیری و سرویس مشترکین درخصوص اهمیت هریک برکل خاموشیها و اهمیت و درصد تاثیر گذاری هریک از زیرمعیارهای طراحی و اجرا و نظارت کیفیت تجهیزات شبکه نگهداری و تعمیر و بهره برداری بررسی گردیده تا مدیران ارشد شرکت های توزیع با استفاده از اطلاعات بدست آمده نسبت به برنامه ریزی بلندمدت برای کاهش خاموشی درشبکه های توزیع اقدام نماید.