سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راضیه محمدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات استان خراسان جنوبی
فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی
آرزو محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

بقای سازمان ها تاحدودزیادی به دانش آگاهی و مهارتهای گوناگون وجدید بستگی دارد و هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه پیشرفت های علمی و تغییرات فناوری هماهنگی و انطباقی بیشتر داشته باشد آن سازمان درعرصه جهانی پیشرفت بهتری خواهد داشت میرکمالی ۱۳۷۷ از آنجا که سازمان های آموزشی با جامعه و نهادهای آن درتعامل هستند برای عقب نماندن از تغییر و تحولات علمی و تکنولوژیک دانش و اطلاعات مدیران باید به روز باشد رابینز ۲۰۰۲ بدین طریق کارآمدی نیروی انسانی مستلزم شناخت و آگاهی هایی است که وظایف محوله ایجاد می کند هرچقدر هم اعضای یک سازمان با تربیت های شغلی پیشین وارد سازمان شود باز هم عرض رشد سزمان تجارب کیفیت کاری و میزان فعالیت آنان با آموزش افزایش می یابد عسکری ۱۳۷۸ مقوله آموزش ضمن خدمات کارکنان درایران قدمتی قریب به یک قرن دارد عملا از انسجام و پویایی لازم برخوردار نبوده و فقط درچند دهه اخیر مورد توجه ویژه قرارگرفته است درفرایند برنامه ریزی نیروی انسانی انچه که دارای اهمیت است فرایند سه گانه جذب نگهداری و بهسازی نیروی انسانی است که فرایند نیروی انسانی منجر به جذب و نگهداری فرد درسازمان می شود.