سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین کمانی – استادیار دانشگاه پیام نور
مهدی حدادزاده – هیأت علمی دانشگاه پیام نور
ندا خانی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از راه های مدیریت صحیح، برون سپاری فعالیت ها ی غیرمحوری بیان شده که شرکت برق منطقه ای یزد از این قائده مستثنی نبوده و برای بهبود و توسعه موردنظر از سال ۱۳۷۵ اقدام به برون سپاری برخی فعالیت های غیرمحوری خود نموده و پایش و نظارت دقیق بر فعالیت های برون سپاری شده را در دستورکار خود قرار داده است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، یکی از اقدامات اساسی این شرکت، یعنی بررسی میزان اثربخشی برون سپاریفعالیت ها است. این بررسی با زیر ذره بین بردن اهداف و انتظارات برون سپاری، سنجش میزان دستیابی به این اهداف و تحلیل شاخص های آماری و اطلاعاتی موجود به انجام می رسد. اهدافی که در راستای برون سپاری فعالیت های موردنظر مطرح می شوند به ۶ دسته اهداف: استراتژیکی، مدیریتی، تکنولوژیکی، اقتصادی، کیفیتی و مشتری مداری تقسیم می گردند . در این مقاله ازرویکرد ترکیبی تحلیل کیفی اهداف بیان شده و همچنین تحلیل کمی اهداف اقتصادی (بدلیل اهمیت وافر این اهداف) استفاده می شود. یافته های بررسی شامل میزان دستیابی به اهداف مطرح شده، اولویت بندی اهداف نسبت به یکدیگر، تحلیل هزینه – منفعت فعالیت ها، اولویت بندی فعالیت های برون سپاری شده بر حسب میزان اثربخشی آنها، بیان راهکارهای اصلاح و بهبودروند برون سپاری، ارائه مدل مفهومی سنجش مستمر اثربخشی برون سپاری فعالیت ها در شرکت برق می شود. نتایج تحلیل های کیفی و تحلیل های کمی صورت گرفته در هر فعالیت هم راستا و به طور کلی گویای اثربخشی برون سپاری فعالیت ها در شرکت برق می باشند.