سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا فولادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه تهران
سعید دهستانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه ایران

چکیده:

مواد زائد علاوه بر اینکه از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی مشکل زا می باشند از لحاظ حمل و نقل، جمع آوری و دفع نیز از معضلات امروزه هستند و با توجه به مسائلی چون ه زینه های سنگین حمل و نقل و جمع آوری، مشکلات فزاینده احداث مکانهای دفن اعم از اقتصادی، فنی، زیست محیطی و مشکلات روشهای دیگر دفع، برنامه ریزی و تدوین سیاسی پایدار جهت بازیافت مواد ضروری است که رسیدن به این مهم بسیار وابسته به شرایط فرهنگی جامعه بوده و اصلاع از آگاهی نگرش و عملکرد جوامع بخصوص جوامع دانشجویی در ارائه راهکارهای آموزشی و سیاستگزاری مهم می باشد. در این مطالعه توصیفی- مقطعی که با بررسی ۱۴۳ پرسشنامه برگشت داده شده از ۲۰۰ پرسشنامه ای که در خوابگاههای دانشگاه ایران در زمستان ۸۲ پخش شد صورت گرفت مشخص شد که از دانشجویان از لحاظ آگاهی ۲۱% خوب، ۳۰% متوسط، ۲۱% جعیف و ۲۸% عدم آگاهی داشته اند که در این رابطه با توجه به نگرش ایشان به برنامه هایی از قبیل اردوها، ورک شابها و نیز ارائه واحد درسی در زمینه فرهنگ زیست محیطی می توان در بالابردن دانش زیست محیطی ایشان اقدام نمود. ه مچنین با استفاده از رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون و آموزش زنان خانه دار و نیز برنامه های مدون آموزشی برای کودکان دبستانی و پیش دبستانی در بالا بردن دانش زیست محیطی جامعه مؤثر بود. از لحاظ عملکردی ۵۸% عملکردی صحیح، ۲۲% متوسط و ۲۰% عملکردی ضعیت از خود عنوان کردند و نشان داده شد که روحیه حفظ محیط زیست و انتقال فرهنگی دانش های آن را داشته که می توان با برنامه ریزی آموزشی و سیاست گذاری صحیح با توحه به اینکه دانشجویان چه از لحاظ پست های آینده مدیریتی و غیر مدیریتی و چه از لحاظ تأثیر در فرهنگ جامعه خود مهره های کلیدی می باشند در جهت ارتقاء فرهنگ زیست محیطی کشور گامهای مؤثر برداشت.