سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ریحانه عسگری –
بهروز بهروزی راد – استادیارگروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات خوزستان ، دانشگاه آزاد اس
اولیا قلی خلیلی پور – هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- ایران
اعظم یاحقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، د

چکیده:

در زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ میزان آگاهی مردم از پرندگان پارک های اهواز (پارک های لاله ، سیاحتی و دولت) با % تهیه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق اکثریت بازدیدکنندگان مرد( ۵۴ %)، متأهل( ۵۸ %) بودند.شغل ۳۱ بازدیدکنندگان آزادو ۲۸ % بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دیپلم بودند. بین شغل بازدیدکنندگان و روزهای مراجعه به پارک رابطه معنی داری وجود نداشت اما بین میزان تحصیلات افراد و روزهای مراجعه به پارک، همچنین بین میزان تحصیلات وتفریح مورد علاقه افراد در پارک،رابطه مستقیم معنی داری وجود داشت. ۴۸ % بازدیدکنندگان در ایام تعطیل به پارک مراجعه می کردند. هدف از آمدن ۳۲ % از بازدیدکنندگان پارک، گذراندن اوقات فراغت بود و تماشای پرندگان( ۶%)دررتبه آخر قرارداشت. ۴۴ %بازدیدکنندگان درفصل بهاربه پارک مراجعه می کردندو فصل تابستان به دلیل گرمای هوا در رتبه آخر قرار داشت( ۱۱ %). اکثربازدیدکنندگان( ۵۲ %) از پرندگان پارک ها شناختی نداشتند و تنها تعداد محدودی( ۱۱ %) از افراد برای تماشای پرندگان به پارک ها مراجعه می کردند، به عبارت دیگر شناخت افراد از پرندگان موجود در پارک ها با سن، جنسیت، شغل و تحصیلات افراد رابطه معنی داری نداشت.