سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی مفرد – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد باقر میزان زاده – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسین اکبری – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

بازیافت زباله یکی از روشهای دفع محسوب می شود که علاوه بر تثبیت زباله و تقلیل زیان های بهداشتی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد و قبل از اجرای آن بایست میزان آگاهی افراد در زمینه بازیافت بررسی گردد تا در صورت لزوم نسبت به اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بازیافت اقدام گردد. مواد وروشها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در آن از ۲۰۰ زن خانه دار کاشان آگاهی سنجی در زمینه بازیافت مواد زائد جام به عمل آمده است . تحقیق نشان داد ۳۲/۵ % از زنان خانه دار شهر کاشان در زمینه بازیافت مواد زائد جامد دارای آگاهی ضعیف ۶۳/۵% دارای آگاهی متوسط و تنها ۴% از زنان دارای آگاهی خوبی بودند . بررسی میزان تحصیلات زنان در زمینه بازیافت نشان می دهد که در زنان بی سواد ۴۶/۹% در کمتر از سیکل ۳۷% در زنان دیپلم ۲۸/۳ % در زنان با تحصیلات دانشگاهی تنها ۱۰% دارای آگاهی ضعف بودند . بنابراین از نظر آماری ارتباط معنی داری بین آگاهی و سطح تحصیلات مشاهده می شود . با توجه به نتایج بدست آمده و آگاهی ضعیف زنان خانه ئار کاشان در زمینه بازیافت لازم است برنامه های آموزشی انجام گیرد که می تواند از طریق رادیو ، تلویزیون ، کلاس های آموزش چهره به چهره انجام شود.