سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده عامری تورزنی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
خدیجه کیارستمی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:

در این مطالعه با هدف تعیین میزان تحمل گیاه ذرت Zea mays L در مقابل تنش های اکسیداتیو ناشی از استرس نفت به بررسی آنزیم پراکسیداز در اندام های هوایی و ریشه ذرت در سه تیمار متفاوت (خاک شاهد، آلوده، آلوده همراه با کود که شامل ( ۲۵ میلی گرم K2HPO4 50 میلی گرم اوره و ۱۵ میلی گرم سوپر فسفات در هر کیلوگرم خاک ) می باشد، پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان این آنزیم در اندام های هوایی افزایش یافت یعنی بر تنش های اکسیداتیو غلبه کرده و به رشد خود ادامه می دهد در حالی که در ریشه کاهش فعالیت آنزیم را نسبت به گیاه شاهد نشان داد. بنابراین در خاک های نفتی ذرت می تواند به عنوان کاندید گیاه پالایی قرار بگیرد که باعث کاهش آلودگی خاک و کمک به ایجاد فضای سبز می شود.