سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد تقی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع،مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد
عاطفه ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشه
احمد تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر

چکیده:

جامعه ای که درآن سیرصعودی پیشرفت حاکم باشد هرروز ازطرف تک تک اعضای خود شاهد خلاقیت و نوآوری است دراین جامعه نواوری به قشرمتفکر و اندیشمند محدود نگردیده و همه مردم را شامل می شود اصطلاح شهر دانش مدار صورت خلاصه شده ای از اقتصاد منطقه ای است که بوسیله ارزش افزوده صادرات و ازطریق پژوهش فناوری و نیروی فکری حمایت می شود و با هدف دستیابی به توسعه مبتنی بردانش بصورت مستمر از فرایند مدیریت دانش حمایت کرده و آن را تشویق می نماید فراهم آوردن پی شنیازهای لازم به منظور استقرار کامل زیرساخت های فناوری اطلاعات دراین میان از عمده ترین عوامل موفقیت دردستیابی و تبدیل به شهر دانش مدار است دراین مقاله سعی برآن است که تام یزان آمادگی الکترونیکی کلانشهر مورد بررسی درمسیر تبدیل شدن به یک شهر دانش مدار مورد ارزیابی قرارگیرد روش گردآوری مطالب پیمایشی تحلیلی و مبتنی برپرسشنامه است به منظور بررسی میزان آمادگی الکترونیکی مدیریت شهری به عنوان ارایه دهنده اصلی خدمات به شهروندان دربعد زیرساخت های شهری جهت تحقق این شهر دانش مدار پنج محور مورد بررسی قارر گرفت