سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصدیق مرتضوی – بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس
فاطمه میرزااسماعیلی – بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

تالاب خوران درسواحل شمالی خلیج فارس حدفاصل بندرخمیر و بندرپهل در ۶۵ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس ودارای پرتراکم ترین جنگلهای حرا ایران است هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان غلظت هیدروکربن های نفتی در آب و رسوبات تالاب بین المللی خوران است به همین منظور از سمت شرق به غرب تالاب تعداد ۴ ترانسکت و هرکدام تعداد ۳ ایستگاه انتخاب گردید و نمونه برداری با سه بار تکرار در دو فصل زمستان بهمن ۸۹ و بهار خرداد ۹۰ صورت گرفت پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب توسط دستگاه سنجش کیفی اب هوریبا و غلظت های هیدروکرن بهای نفتی و کربن آلی و بافت رسوب براساس روشهای مندرج درکتار MOOPAM,1999 انجام و با مطالعات دیگر مقایسه شد نتایج نشان میدهد میزان هیدروکربن های نفتی در آب در فصل زمستان ۱۲/۰۹ppb-1/89 , بهار ۲/۹۷-۱/۰۰ppb و دررسوبات درفصل زمستان ۶۵۸۳/۳ppb -1223 و بهار ۶۲۱۰/۷-۱۱۵۳/۷ppb می باشد.