سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده مرضیه موسویان – دانشجوی دکتری، رشته آلودگی محیط زیست، گروه علوم محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

با توجه به اینکه وجود منابع آلودگی مختلف، آثار نامطلوبی بر سلامت بوم سامانه ی یک منطقه دارند، برآورد میزان آلودگی در بوم سازگان ها بسیار مهم است. کفزیان به دلیل سیستم پالایش خواری، عدم تحرک، پراکنش جغرافیایی گسترده و.. میتوانند انعکاس دهندهی مناسبی از وضعیت کمی فلزات سنگین در محیط زیستشان باشند. بنابراین در این مطالعه، غلظت فلزات نیکل، وانادیوم، مس و سرب در پوسته دوکفه ای Sanguinolaria spp درساحل بحرکان مورد بررسی قرار گرفت . نمونه برداری در ۶ ایستگاه با ۳ تکرار در هر ایستگاه به وسیله گرب ون وین در بهار ۱۳۳۱ انجام گردید. در پایان روند ترتیبی غلظت فلزات بدین گونه بود نیکل،وانادیوم، مس و سرب. غلظت بالای نیکل و وانادیوم، اصولاً ناشی از منابع انسانی مانند تردد کشتی ها، قایق ها و نفتکش ها، نفت خام، فاضلاب های شهری و صنعتی است . وجود اسکله نفتی که در آن بارگیری و تخلیه نفت صورت می گیرد نیز می تواند موجب غلظت بالای این فلز باشد و با توجه به شاخص بودن این دوفلز در این منطقه، در پایان نتیجه گرفته شد که آلودگی نفتی در اینمنطقه وجود دارد. در مقایسه با استاندارد جهانی WHO میزان غلظت عناصر نیکل، وانادیوم و سرب بیشتر و میزان مس کمتر از حد مجاز بود. و در مقایسه با FAO میزان غلظت عناصر نیکل و وانادیوم بیشتر و مس و سرب از حد استاندارد کمتر بود. بنابراین، این نوع صدف خوراکی مناسب استاندارد مجاز برای مصرف انسان نمی باشد