سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمد صادق سخاوت جو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایرج علیمحمدی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه یک شهرداری اصفهان به دلیل مرکزیت تمرکز بالای جمعیت و میزان تردد بالای وسایل نقلیه درآن یکی از مناطقی است که نارضایتی و شکایت ساکنین از میزان سروصدا درآن بالاست ازهمین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی ترازهای صوتی طی فصول مختلف سال و مقایسه نتایج با استانداردهای موجود دراین منطقه می باشد لذا درمحدوده زمانی ۷صبح تا ۲۲ شب و دردوفصل گرم خرداد و تیر و فصل سرد ابان و در۱۸ایستگاه نمونه برداری طی ۴روز درهفته دردونوبت صبح وبعدازظهر اندازه گیری ترازهای صوتی Leq و Lmax Lmin SPL انجام شده است ایستگاه های نمونه برداری به نحوی انتخاب شده اند که ترازهای صدا درکاربریهای مسکونی تجاری مسکونی – تجاری قابل براورد باشد پرسشنامه نیز درایستگاه های مختلف به منظور میزان آگاهی و نارضایتی افراد ساکن درمواجهه با سروصدا تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت