سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا عنایتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه دامپزشکی تهران
مریم قنبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه دامپزشکی تهران
پورداد پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه میکروبیولوژی، ت
علیرضا مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه میکروبیولوژی، ت

چکیده:

آنتی بیوتیکها جزء جدایی ناپذیری از درمان بسیاری از بیماریهای عفونی میباشند، که بصورت گسترده برای مقاصد درمانی، افزایش رشد و یا برای پیشگیری بسیاری از بیماریها در حیوانات بکار می روند. وجود بقایای آنتی بیوتیکی در شیر بدلیل ایجاد طیف وسیعی ازعوارض جانبی در مصرف کنندگان، افزایش میکروارگانیسمهای مقاوم به دارو و ایجاد اشکال در تولید برخی از محصولات لبنی حائز اهمیت میباشند. با هدف بررسی میزان باقیمانده دارویی در شیر، این تحقیق در چهار شهر ایران انجام شد. تعداد ۹۷ نمونه در زمستان ۰۹۷۱ بصورت تصادفی از مخازن شیر جمع آوری شد.باقیمانده دارویی بتالاکتامها و تتراسایکلین توسط کیت Twin sensor BT سنجش شد. تمام نمونه ها از نظر باقیمانده تتراسایکلین در محدوده توانایی سنجش کیت منفی بودند. از نظر بقایای بتالاکتامها ۳۲/۹درصد از نمونه ها مثبت بودند. بیشترین میزان آلودگی در شهر کازرون با ۹۱/۶%نمونه مثبت باقیمانده بتالاکتامی مشاهده شد