سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا یاسایی مهرجردی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در

چکیده:

شیر نقش عمده ای در تغذیه انسان در سنین گوناگون دارد. لذا کنترل و نظارت بر موازین بهداشتی آن در طی مراحل تهیه، حمل، نگهداری و عرضه بسیار مهم است. لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری لیسترویوز بوده، ک ه نوعی عفونت منتقل شونده از راه مصرف فرآورده های غذایی آلوده و یا از طریق جفت از مادر به نوزاد قابل انتقال است در صورت استفاده از مواد خام آلوده به لیستریا مونوسیتوژنز (شیر، گوشت و …) در تهیه محصولات غذایی، این باکتری وارد مواد غذایی می شود. رشد و تکثیر در دمای یخچال، تحمل غلظت بالای نمک و pH پائین، لیستریامونوسیتوژنز را به عنوان میکروارگانیسم تهدید کننده سلامت غذا و مصرف کننده در صنایع غذایی معرفی کرده است.