سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شریفی سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
احمدرضا برامی – کارشناس ازمایشگاه
اسرین محمدیان سورکوهی – کارشناس ازمایشگاه

چکیده:

بدون تردید سالاد از پرمصرف ترین ومحبوب ترین موادغذایی استکه بهعنوان غذای اصلی یا کمکی مورد استفاده قرارمیگیرد سرشاربودن ازموادغذایی مغذی باعث شده تا درلیست غذای رستوران ها فست فودها و هتلها قرارگیرد از انجا که سالاد بصورت خام مصرف میشود آلودگی آن به انواع میکروبهای بیماریزا باعث ایجاد عفونت یا مسمومیت درمصرف کنندگان میباشد دراینپژوهش سعی شده تا آلوگی سالادهای عرضه شده درمراکز عرضه غذاهای آماده شهرچالوس به باکتری سالمونلا مورد ارزیابی قرارگرفت دراین پژوهش ۸۰نمونه سالاد از مراکز عرضه غذای شهر چالوس درشرایط استریل به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه ازاد چالوس انتقال یافت نتایج تحقیق نشان داد که ۱۳/۷۵درصد نمونه های به گونه های سالمونلا آلوده بودند والودگی فست فودها از سایرمرکز بیشتر بود.