سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین علیدادی – دانشیار دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم و بهداشتی دانشگاه علو
نسرین رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو کمیته تحقیقات دانشجوی
علی اصغر نجف پور – استادیار دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم
جواد فاطمی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

آلودگی هوا یکی ازمعضلات مهم زیست محیطی دردنیایا مروز است منبع اصلی انتشارآلاینده های هوا درعموم شهرهای احتراق سوخت درخودروها شناخته شده و آلودگی زیست محیطی ناشی ازآنها ازجمله نتایج ناخواسته تکنولوژی و ازمعضلات شهرهای صنعتی و بزرگ می باشد اثرات مخرب این الاینده ها یک تهدید جدی علیه سلامت افراد جامعه و محیط زیست می باشد ازطرف دیگر با افزایش جمعیت و نیاز مردم جهت استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی مطمئن کارا تمیز سریع و اقتصادی و باکمترین اثرمخرب زیست محیطی ضروری به نظر می رسد این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی خودروهای دیزلی و بنزینیمورد استفاده درحمل و نقل عمومی شهر مشهد درسال ۸۹ انجام گردید باتوجه به اینکه درتحقیقات جهانی درحال پیشرفتی درجهت جایگزینی سوختهای بنزنیی و دیزلی با سایر منابع تامین سوخت درحال انجام است توصیه می شود برایکاهش آلاینده ها درسطح شهر ازتکنولوژیهای وسائط نقلیه پاکتر مثل قطارشهری ووسائل نقلیه الکتریکی بجای خودروهای دیزلی و استفاده از سوخت های جایگزینی مثل گاز طبیعی بجای بنزین استفاده گردد.