سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن تقی پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد مسافری –

چکیده:

آلودگی خاک از جمله آلودگیهای مهم زیست محیطی در اطراف شهر های بزرگ است که امروزه با توجه به وفور منابع آنتروپوژنیک آلودگی از روند رو به رشدی برخوردار است. حومه غربی شهر تبریز به علت تمرکز صنایع و همچنین دریافت روان آب ها و فاضلاب های شهری و صنعتی در معرض آلودگی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی خاک حومه غربی شهر تبریز از نظر احتمال آلودگی به فلزات سنگین کروم و مس بود. جهت انجام این مطالعه ۴۶ نمونه خاک به همراه نمونه های شاهد به روش استاندارد تهیه و پس از هضم اسیدی با دستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرار گرفتند. میانگین غلظت فلزات سنگین کروم و مس نمونه های خاک برداشته شده به ترتیب برابرmg/kg 40/87 و mg/kg 25/101 و بر حسب وزن خشک بدست آمد. مقادیر غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه از مقادیر غلظت آنها در خاک شاهد بیشتر بود. غلظت هر دو فلز کروم و مس از میانگین غلظت اعلام شده در سایر کشور های جهان بیشتر ولی کمتر از حد سمیت در خاک های کشاورزی بود. در برخی از مناطق آلودگی شدید خاک به کروم (حاکثر mg/kg 1364) وجود داشت. با توجه به نتایج مطالعه اقداماتی نظیر نظارت بیشتر برعدم استفاده احتمالی فاضلاب های شهری و صنعتی به عنوان آب آبیاری، تسریع احداث و تکمیل شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و …. توصیه می گردد