سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و ص
امین حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و
امیرحسین الهامی راد – استادیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنای

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری میزان آفلاتوکسین ۱M در نمونه های شیر پاستوریزه مصرفی در شهرستان زاهدان(سیستانو بلوچستان) به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاHPLC) به همراه شناساگر فلورسانس می باشد. پس از انجام آزمایشات مشخص شد که ۴۹ عدد۸۹/۰۹% از کل ۵۵ نمونه انتخابی برای آزمایش آلوده به آفلاتوکسینM1 هستند. تنها ۱۲عدد(۲۴/۴۸% از ۴۹ نمونه آلوده، آلودگی کمتر از استاندارد تعیین شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی ۰٫۵ میکروگرم بر لیتر را نشان دادند و این در حالی بود که ۴۶ عدد۹۳/۸۷%از نمونه های آلوده دارای آلودگی بیشتر از استانداردهای تدوین شده توسط سازمان استاندارد در ایران که۰/۰۵میکروگرم بر لیتر است را نشان دادند.نتایج حاصله بیانگر این موضوع است که وجود آفلاتوکسین در شیر پاستوریزه به علت مصرف بالای شیر در جامعه می تواند عاملی جهت به خطر انداختن سلامت انسان شود و از آنجا که آفلاتوکسینM 1دارای خواص سرطان زایی بالایی در انسان می باشد باید سعی کرد آلودگی را از بین برد یا تلاش هایی را برای رسیدن به حداقل میزان آلودگی انجام داد