سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امین حسین زاده –
امیرحسین الهامی راد –

چکیده:

هاین مطالعه به منظور تعیین مقدار آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر پاستوریزه مصرفی در زاهدان به وسیله روش الایزا می باشد. پس از انجام آزمایشات مشخص شد که ۹۴ عدد ۸۹/۰۹%از کل ۵۵ نمونه انتخابی برای آزمایش آلوده به آفلاتوکسینM1 هستند و تنها ۱۲عدد ۲۴/۴۸% از ۴۹نمونه آلوده، آلودگی کمتر از استاندارد تعیین شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی ۰/۵میکروگرم بر لیتر که استاتدارد تعیین شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا می باشد را نشان دادند و درعین حال لازم است که ذکر شود ۴۴ عدد) ۴۰ %( از ۱۴ نمونه آلوده میزان آلودگی بالاتر از۰/۰۵میکرو گرم بر لیتر که استاندارد تعیین شده در ایران و اروپا است را نشان دادند،گستره آلودگی در این نمونه های آلوده بین ۰/۱۱تا۳/۷۶میکروگرم بر لیتر بود و از آنجایی که آفلاتوکسین M1 برای سلامتی انسان خطرساز می باشد این موضوع نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر جهت بالا بردن سطح سلامت شیرهای مصرفی می باشد