سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امین حسین زاده –
امیرحسین الهامی راد –

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر پاستوریزه مصرفی در شهرستان زاهدان)سیستان و بلوچستان( به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) به همراه شناساگر فلورسانس و روش الایزا می باشد. پس از انجام آزمایشات مشخص شد که ۹۴ عدد ۸۹/۰۹%از کل ۵۵ نمونه انتخابی برای آزمایش آلوده به آفلاتوکسینM1 هستند و تنها ۱۲عدد ۲۴/۴۸% از ۴۹نمونه آلوده، آلودگی کمتر از استاندارد تعیین شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی ۰/۵میکروگرم بر لیتر را نشان دادند و این در حالی بود که ۹۴ عدد۹۳/۸۷% از نمونه های آلوده دارای آلودگی بیشتر از استانداردهای تدوین شده توسط سازمان استاندارد در ایران که۰/۰۵ میکروگرم بر لیتر است را نشان دادند دادند.نتایج حاصله بیانگر این موضوع است که وجود آفلاتوکسین در شیر پاستوریزه به علت مصرف بالای شیر در جامعه می تواند عاملی جهت به خطر انداختن سلامت انسان شود و از آنجا که آفلاتوکسین M1 دارای خواص سرطان زایی بالایی در انسان می باشد باید سعی کرد آلودگی را از بین برد یا تلاش هایی را برای رسیدن به حداقل میزان آلودگی انجام داد.