سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا جوکار – دانشجویکارشناسی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس
صمد واعظ بادیه گرد – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس
سعید سخاوتی زاده – هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت ،متعاقباً نیاز به منابع پروتئینی بیشتر می شود ، از این رو فراهم کردن غذای کافی همراه با رعایت مسائل بهداشتی همیشه مورد نظر مسئولین امر بوده است . با توجه به اینکه باکتری ایکلای ، یکی از شاخصهای مهم در بهداشت مواد غذایی و تعیین کیفیت می باشد لذا تولید مواد غذایی بدون آلودگی به این باکتری از دغدغه های همیشگی در صنعت تولید غذا بوده است . این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی گوشت طیور تولیدی در کشتارگاهها نسبت به باکتری ایکلای انجام گردید. سه منطقه بحرانی کشتارگاه یعنی پس از پر کنی مرغ ، پس از تخلیه اندرونه لاشه و پس از چیلرهای سرد کننده هرکدام به طوز مجزا ۲۰ نمونه گرفته شد.نتایج حاصله نشان داد که ۶۰ % از الودگی مربوط به منطقه پرکنی است. و در بین مواد شوینده و ضد عفونی کننده بیشترین کاهش مربوط به اپی ماکس بوده است.۱