سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ساره داورزنی – کارشناس گروه پژوهشی میکروبیولوژی
مهدی دوچشمه –

چکیده:

طبق تعریف انجمن دارو و غذای آمریکا FDA آب های بسته بندی شده آبهایی هستند که دربطری یا سایر ظروف بسته بندی می شود و مورد مصرف انسان قرارمیگیرند دو طبقه بندی مختلف برای آبهای بسته بندی شده وجود دارد که شاملهایآبهای معدنی طبیعی و سایر آبهای بسته بندی شده است منبع فرایند و ویژگیهای میکروبیولوژی این دو نوع آب باهم متفاوت است استانداردهای آب معدنی که توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده است شام لویژگیهای میکروبیولوژی نیز میب اشد بطور کلی ویژگیهای لازم برای آبهای معدنی طبیعی به دلیل منبع فرایند خاص بسیار سختگیرانه تر از آبهای آشامیدنی بسته بندی شده است. این ویژگیها در آبهای اشامیدنی بسته بندی شده شامل Escherichia coli Coliform است درحالیکه در آبهای معدنی طبیعی علاوه بر Escherichia و Coliform میکروارگانیسم های pseudomonas aureoginosa ، Sulfate reducing bacteria و faecal Enterococcus نیز مورد بررسی قرار گرفت .