سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا
لیدا سلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آریا اشجع اردلان –

چکیده:

بندرخمیر یکی از بنادرمهم صیادی درخلیج فارس بوده که بررسی آلودگی آن نسبت به فلزات سنگین حائز اهمیت است بدین منظور نمونه های با سایز ۷-۵ سانتیمتر از ۳ ایستگاه و درطی ۲ فصل مختلف برداشت شدند پس از بیومتری دوکفه ای آماده سازی های لازم صورت گرفت سپس با استفاده از روش هضم MOOPAM غلظت سه فلز سنگین کروم کادمیم نیکل توسط دستگاه جذب اتمی با کوره گرافیتی GFAAS تعیین گردید میانگین حداقل و حداکثر غلظت های کروم کادمیم و نیکل کمتر از حد مجاز استانداردهای جهانی می باشد اختلاف معنی داردرغلظت های مخصوص کروم میان نمونه های برداشت شده ازسایت های مختلف و فصول مختلف دیده شد P<0/05 آنالیزهای آماری اختلاف معنی داری درغلظت مخصوص کادمیم میان نمونه های برداشت شده درفصول مختلف نشان داد تفاوت درغلظت فلزات سنگین درصدف دسته چاقویی را میتوان مربوط به تغییرات شرایط محیطی دانست