سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی سرکارگراردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
منیره سادات میرعبداللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه سنجش از دور و GIS یزد

چکیده:

رشد سریع جمعیت شهری درچند دهه اخیر وضرورت تامین نیازهای اقتصادی مصرفی و اشتغال این جمعیت رشد سریع تاسیسات صنعتی را در پی داشته است به گونه ای که بسیاری از مراکز و واحدهای صنعتی درحاشیه شهرهای بزرگ و متوسط تاسیس شده اند اصول بهداشت و بهسازی محیط ایجاب می کند که با توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین در بقای زندگی و استفاده ازمواهب خدادادی تلاش کنیم کنترل آلودگی های محیطی از جمله مواد زاید و پسماندها بخش مهمی از این مهم را تشکیل میدهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه ای رادر علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است استان یزد به عنوان یکی از استانهای صنعتی کشور مطرح است با توجه به محدودیت های طبیعی و اقلیمی تجمع پسماندهای صنعتی به عنوان یک چالش زیست میحطی که به ناپایداری توسعه منطقه می انجامد بایستی مورد بررسی قرار گیرد دراین پژوهش ضمن شناخت ضمن شناخت و طبقه بندی مواد زاید تولیدی درهریک از شهرستانهای استان و مقایسه سهم هرشهرستان در میزان تولید پسماندهای خانگی و صنعتی نسبت به تولید نقشه های پهنه بندی میزان پسماندها در محیط GIS اقدام گردید.