سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله درگاهی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
حافظ گلستانی فر – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سعید علوی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

آلودگی هوا یکی ازمهمترین مقوله هایی است که نه تنها سلامت انسان را تهدید می کند بلکه برکلیه عوامل محیط زیست تاثیر بسیارنامناسب برجای میگذارد دراین میان آلودگی هوا ناشی ازوسایل نقلیه روزبروز اهمیت بیشتری پیدا می کند و بصورت یکموضوع مهم زیست محیطی و بهداشتی درآمده است این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده است برای انجام این تحقیق ۲۰۷اتومبیل ساخت داخل و خارج کشور به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شد اندازه گیری پارامترهای خروجی از اگزوز CO, CO2, HC) بوسیله دستگاه MEXA انجام گردید نتایج نشان داد که غلظت متوسط CO, CO2, HC) و نسبت A/F دراتومبیل خارجی به ترتیب ۱۴/۲۸و۰/۷۵و۷۳/۲۸و۱۲/۲۱ و دراتومبیل های داخلی به ترتیب ۱۱/۴۸و۳و۳۷۰/۲و۱۴/۵۳ بوده است همچنین میزان ۱۰۰% CO2 اتومبیلهای ساخت داخل کشور و میزان ۱۰۰%CO اتومبیلهای ساخت خارج کشور کمتر از استاندارد بودها ست.