سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریوش خسروی – دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی
علی خنجری – گروه بهداشت و مواد غذایی دانشگاه تهران
فاطمه محمدخان – دانشجویان دکتری عمومی
ریحانه خیری –

چکیده:

آفلاتوکسین ها متابولیت های سمی هستند که درغذای انسان و دام یافت می شود دو جنس عمده و اصلی تولید کننده سموم قارچی عبارتند از آسپرژیلوس و فوزاریوم عوامل مختلفی از آن جمله رطوبت درجه حرارت و رشد همزمان سایر میکروب ها روی رشد قارچ ها موثرند از میان سموم قارچی شناخته شده آفلاتوکسین ها عموما توسط آسپرژیلوس فلاووس تولید می شود آفلاتوکسین ها انواع مختلفی دارند که شامل آفلاتوکسین M1,M2,G1,G2,B1,B2 و مشتقات آنها که آفلاتوکسین B1 قویترین نوع ان میب اشد هنگامی که دام غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 B2 را دریافت می کند این سم متابولیزه شده و بصورت آفلاتوکسین M1,M2 از شیر دفع می شود بررسی وجود و تعیین میزان آفلاتوکسین M1 درشیرهای تولیدی نقاط مختلف کشور با توجه به اهمیت ان در تغذیه انسان لازم است.