سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفورا الماسیان – معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیدغلامرضا حسینی – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد
علیرضا سوهانی دربان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-
فرهاد ملک زادگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

آفلاتوکسینها گروهی از مایکوتوکسین های بسیار مهم بوده ودر بسیاری از گونه ها منجر به صدمات کبدی حاد و سرطانزایی میشوند.در بین غلات ذرت بیشترین آلودگی به آفلا توکسین را پیدا می کند و ممکن است فرآورده های ناشی از آن از جمله بلغور ذرت که جزءاصلی مواد متشکله فرآورده های حجیم شده برپایه غلات می باشد به دلیل آلودگی دچار کپک زدگی شده و آلودگی به آفلا توکسین ها ایجادمی شود.در این تحقیق به منظوربررسی میزان آفلاتوکسین در بلغور ذرت داخلی، تعداد ۵۰ نمونه اولیه ( Primary sample ) به روش تصادفی توامان از از ۴۱ واحد تولیدی فراورده حجیم شده بر پایه بلغور ذرت فعال(پفک) واقع در ۱۲ استان با وزن تقریبی ۵ – ۳کیلوگرم درمرداد ماه ۱۳۸۶ نمونه برداری گردید.میزان آفلا توکسین در نمونه ها توسط دستگاه HPLC تعیین گردید. میزان آلودگی به آفلاتوکسین B1درکلیه نمونه هااز حدمجاز( ۵ ppb ) کم تربود