سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قره خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
داود کریم زادگان مقدم – گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور تهران – دکتری کنترل سی
عبدالحمید پیله ور – گروه کامپیوتر – دانشگاه بوعلی سینا همدان – دکتری هوش مصنوعی، استادیار

چکیده:

امروزه با رشد سریع وب ۲٫۰ و افزایش استفاده از ابزارها و فناوری های تعاملی توسط سازمان های اطلاع رسانی جهت ارضاء نیازهای جدید کاربران و حرکت به سوی نسل نوین کتابخانه موسوم به (کتابخانه ۲٫۰ ) که بعنوان آواتارجدید کتابخانه دانشگاهی با بهره گیری از وب ۲٫۰ می باشد نیاز به مطالعه و بررسی قابلیت های جدید اینترنت در حوزه وب ۲٫۰ برای کمک به ایجاد وب سایت کتابخانه دانشگاهی کاراتر و مفیدتر با توجه به نیازها و خواسته های امروز کاربران می باشد. در این پژوهش میزان آشنایی با خدمات وب ۲٫۰ در جامعه دانشگاهی بوعلی سینا همدان بعنوان نمونه مطالعاتی، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این مقاله که بعنوان بخشی از فعالیت پژوهشی پایان نامه دانشگاهی می باشد شناسایی میزان آشنایی با خدمات وب ۲٫۰ جهت امکان سنجی بهره گیری از مدل کتابخانه دانشگاهی ۲٫۰ می باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و داد ههای پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند